مسابقه ی مخصوص با حضور ستاره های دنیای مجازی (بیشتر…)