در پرونده مالکیت معنوی علیه بکو و گروندیگ ، دادگاه آلمان به نفع ال جی حکم صادر کرد. (بیشتر…)


ال‌ جی از نوآوری‌های خود در برابر استفاده غیرقانونی رقبا در چندین حق امتیاز استفاده از بخار در لوازم خانگی دفاع کرد. (بیشتر…)