در چهار بخش پیشین فرایند تولید TFT-LCD در مورد تولید TFT، فیلتر کردن رنگ، سلول، ماژول توضیحاتی ارائه کردیم. اکنون می‌خواهیم شما را با فرایند بورد مدار چاپی (PCB) آشنا کنیم. (بیشتر…)


در سه بخش پیشین فرایند تولید TFT-LCD در مورد فرایند تولید TFT، فیلتر کردن رنگ، سلول، ماژول توضیحاتی ارائه کردیم. اکنون می‌خواهیم به شما بگوییم که صفحات قطبنده چگونه به پنل متصل می‌شوند و چگونه تصاویر در تلویزیون و مانیتور نقش می‌بندند. (بیشتر…)


در دو بخش اول فرایند تولید TFT-LCD گفتیم که این فرایند شامل چندین مرحله برای تولید TFT، فیلتر کردن رنگ، سلول، ماژول و چیزهای دیگر است. نگاهی دقیق نیز به تولید TFT و فرایند فیلتر رنگ داشتیم. اگر می‌خواهید در مورد فرایند سلولی و ماژولار بدانید، این مطلب را از دست ندهید. (بیشتر…)


در مطالب پیش، گفتیم که فرایند ساخت TFT-LCD شامل چندین مرحله برای تولید TFT، فیلتر کردن رنگ، سلول، ماژول و چیزهای دیگر است. و نگاهی دقیق به تولید TFT داشتیم. این بار می‌خواهیم فرایند فیلتر رنگ را به شما توضیح دهیم. اگر می‌خواهید اطلاعات علمی در مورد نحوه عملکرد نمایشگر مانیتور و تلویزیون داشته باشید، این مطلب را دنبال کنید. (بیشتر…)


آیا تاکنون با خودتان فکر کرده‌اید که نمایشگر تلویزیون و مانیتوری که هر روز استفاده می‌کنید چطور کار می‌کند؟ فرایند ساخت TFT-LCD شامل چندین مرحله برای تولید TFT، فیلتر کردن رنگ، سلول، ماژول و چیزهای دیگر است. این بار می‌خواهیم فرایند کلی ساخت این نمایشگرها را به شما توضیح دهیم. اما از آنجا که بحث طولانی می‌شود آن را در چند بخش به شما ارائه خواهیم داد. (بیشتر…)