داستان را از کلان شهرهای ایران آغاز می کنیم. چقدر آلودگی هوا از نظر ما جدی است؟ چقدر تحت تاثیر افزایش نجومی هزینه های مندرج در قبوض آب، برق و… قرار گرفته و با استرس به دنبال راه چاره ای گشته‌ایم؟ (بیشتر…)


با عدم استفاده از کاغذ، هزینه‌ها را حذف کنید و ضایعات را کاهش دهید.

امریکایی‌ها هر روز تعداد نامحدودی کاغذ استفاده می‌کنند؛ از رسید خریدهای فروشگاه تا روزنامه و قبض‌های خدمات شهری. در مجموع ۷۰ میلیون تن کاغذ و مقوا در هر سال توزیع می‌شود. بسیاری از این اسناد اکنون به شکل‌های دیجیتال نیز وجود دارد و چشم‌انداز دنیای بدون کاغذ به تدریج به واقعیت می‌پیوندد. (بیشتر…)