هر مسافر مجوز آوردن یک موبایل رجیسترنشده (چه آکبند باشد چه نباشد) به داخل کشور را دارد. (بیشتر…)


ورود موبایل مسافرتی به ایران، پس از اجرای طرح رجیستری امکان‌پذیر است.

(بیشتر…)