قابل توجه شرکت کنندگان پروژه سفر تحقیقاتی ال جی چلنجر: (بیشتر…)