لوازم خانگی متصل ال‌جی با Google Assistant در Google Home کار می‌کنند تا اتصال و آسایش آسان و فوری را فراهم کنند. (بیشتر…)


لوازم خانگی متصل ال‌جی با Google Assistant در Google Home کار می‌کنند تا اتصال و آسایش آسان و فوری را فراهم کنند. (بیشتر…)


 

ال‌جی از محصولات هوشمند خود برای خودروهای هوشمندتر در Google I/O پرده‌برداری کرد. (بیشتر…)