در پرونده مالکیت معنوی علیه بکو و گروندیگ ، دادگاه آلمان به نفع ال جی حکم صادر کرد. (بیشتر…)