امسال هم، خوب یا بد، کم کم به انتهای خود نزدیک می‌شود و فقط خاطراتش در ذهن ما باقی خواهد ماند؛ خاطرات شادی که موسیقی همیشه در آن نقش مهمی داشته است.

(بیشتر…)