حریم خصوصی

شرکت ال جی الکترونیکس متعهد به حفظ حریم خصوصی شما بر روی اینترنت می باشد. ما بر این باوریم که برای شما مهم است بدانید از اطلاعات شما چه استفاده ای می شود. هنگامی که صحبت از جمع آوری اطلاعات مصرف کننده به صورت الکترونیکی می شود، ال جی الکترونیکس از امنیت داده ها به گونه ای که در ادامه بیان می شود، محافظت مینماید. به طور کلی ، شما می توانید از این سایت، بدون نیاز به فاش کردن هر گونه اطلاعات شخصی بازدید نمائید.

سرور ما، نام دامنه و آدرس ایمیل شما را جمع آوری می کند. از این داده ها فقط برای اندازه گیری اطلاعات آماری نظیر تعداد بازدیدکنندگان ، صفحات مشاهده شده و … استفاده می شود. برای راهبری بهتر سایت و شناسا ئی مجدد کاربران در بازدید بعدی، سایت ما همانند سایت های دیگریک فایل کوچک کوکی بر روی کامپیوتر بازدید کننده قرار
می دهد .از این کوکی برای جمع آوری نام و اطلاعات شخصی شما استفاده نمی شود. شرکت ال جی الکترونیکس با استفاده از این داده ها در راستای بهبود محتوای سایت همواره قدم برمی دارد. برای اینکه شما بازدید کارامد و ایمنی از سایت ما داشته باشید، تبادل اطلاعات در این سایت از استاندارد های امنیت در اینترنت تبعیت می کند.

در برخی موارد، سایت ما ممکن است لینک های الکترونیکی به سایت های دیگر داشته باشد. در صورتی که شما وارد این سایتها شوید، می بایست از قوانین ومقررات آن سا یت پیروی کنید.

عضویت در خبرنامه

برای دریافت اطلاعیه‌های اتاق خبر ال‌جی از طریق ایمیل ثبت نام کنید.