شرایط و ضوابط

کپی رایت
کاربران سایت امکان دانلود یا چاپ کپی هر یا همه موارد اطلاعات موجود در سایت را برای مصارف شخصی و غیرتجاری دارند. کاربران باید بدانند که حق هیچ گونه دخل و تصرفی درمحتویات، کپی رایت و مارک تجاری نخواهند داشت. تمام اطلاعات این سایت فقط برای مقاصد قانونی ارائه شده است. هیچ یک از اطلاعات موجود در این سایت بدون دریافت مجوز کتبی از شرکت ال جی الکترونیکس برای مصارف تجاری قابل استفاده نمی باشد. مالکیت معنوی تمام اطلاعات موجود در این سایت برای شرکت ال جی الکترونیکس محفوظ می باشد.

اطلاعات شخصی
شرکت ال جی الکترونیکس از طریق این وب سایت، اطلاعات محرمانه یا اختصاصی از شما دریافت نخواهد کرد.
لطفا توجه داشته باشید که هر گونه اطلاعات و موارد فرستاده شده به شرکت ال جی الکترونیکس محرمانه تلقی خواهد شد. شما با ارسال نظرات به شرکت ال جی الکترونیکس، این اجازه را به این شرکت می دهید که برای نمایش، ویرایش، انتقال و توزیع بتواند از این اطلاعات استفاده کند.

رفع مسئولیت
اطلاعات بر روی این وب سایت ممکن است حاوی اشتباهات فنی ویا غلطهای املائی باشند. شرکت ال جی الکترونیکس، صحت ، کامل بودن اطلاعات و یا قابل اعتماد بودن هر گونه مشاوره ، اظهار نظر، بیانیه و یا اطلاعات دیگر نمایش داده شده و یا توزیع شده از طریق این وب سایت را گارانتی نمی نماید. شما تصدیق میکنید که مسئولیت استفاده از هر گونه اطلاعات موجود دراین وب سایت بر عهده خود شما می باشد. شرکت ال جی الکترونیکس این حق را برای خود محفوظ می دارد که در مواقع ضروری به اصلاح و رفع هر گونه خطا یا حذف در هر بخشی از سایت بدون اطلاع قبلی بپردازد . همچنین نظراتی که ربطی به مطالب مورد بحث در این وبلاگ ندارد و چیزی به اطلاعات آن نمی‌افزاید حذف می‌شوند. شایان ذکر است ال جی بلاگ به زبان فارسی است و در صورت دریافت نظرات به سایر زبانها، آن نظرات منتشر نخواهند شد. ال جی الکترونیکس هیچ مسئولیتی درقبال محتویات سایتهای دیگری که در این سایت معرفی شده است ، ندارد.

عضویت در خبرنامه

برای دریافت اطلاعیه‌های اتاق خبر ال‌جی از طریق ایمیل ثبت نام کنید.