در دستگاه‌های تصفیه هوای پوشیدنی PuriCare Wearable از جدیدترین پیشرفت‌های ال‌جی درزمینه تصفیه هوا و  فیلتر‌های قابل تعویض باکار آیی بالا استفاده شده تا بتواند داخل یا بیرون خانه هوایی تمیز و تازه را بر ای‌تان فراهم آورد. (بیشتر…)