کسب بالاترین درآمد سه ماهه و سود عملیاتی در تاریخ شرکت (بیشتر…)