با تلویزیون LG QNED MiniLED 8K آشنا شوید: نهایت روشنایی و کنتراست، نهایت بازتولید رنگ، نهایت وضوح ۸K.  (بیشتر…)