از زمان آغاز جنبش زیست محیطی در دهه ۱۹۶۰، شکنندگی جهان ما به موضوعی جهانی تبدیل شده است و به اقدامات اجتماعی متحد و حتی شرکت‌های چند ملیتی نیاز دارد تا در استراتژی‌های خود تجدید نظر کنند. (بیشتر…)