در دستگاه‌های تصفیه هوای پوشیدنی PuriCare Wearable از جدیدترین پیشرفت‌های ال‌جی درزمینه تصفیه هوا و  فیلتر‌های قابل تعویض باکار آیی بالا استفاده شده تا بتواند داخل یا بیرون خانه هوایی تمیز و تازه را بر ای‌تان فراهم آورد. (بیشتر…)


این بخش از سلسله مطالب سیر تکاملی تکنولوژی در سال ۲۰۲۱، بر محصولاتی از ال‌جی تمرکز دارد که به مردم کمک می‌کنند تا در هر زمان و مکانی سالم‌تر زندگی کنند. (بیشتر…)