۰۵ اسفند ۱۳۹۴

زنگ تفریح: دیرین دیرین

به نظر شما برترین اختراع بشر چه بوده است؟ 

احتمالاٌ چیزهای زیادی به دهنتان خطور کرده است. حتماً محو در افق شده‌اید و دارید به چیزهای دور و اطرافتان نگاه می‌کنید. یا مقالات علمی که اخیر خوانده‌اید را در مخیله خود زیر و رو می‌کنید تا بهترین اختراعات را پیدا کنید و نام ببرید.

در دوران دیرین دیرین مسابقات برترین اختراع بود…

ببینید تا خودتان به این نتیجه برسید برترین اختراع چیست. 🙂

۰ نظر

دیدگاهی ارسال نشده است!

نظر دهید