پنجمین روز از ماه ژوئن (دو روز پیش) روز جهانی محیط زیست بود. سازمان ملل متحد این روز را در سال ۱۹۷۲ به دلیل نیاز به وجود تمرکز جهانی هماهنگ برای ایجاد اولویت در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی ما ایجاد کرد. (بیشتر…)


از زمان آغاز جنبش زیست محیطی در دهه ۱۹۶۰، شکنندگی جهان ما به موضوعی جهانی تبدیل شده است و به اقدامات اجتماعی متحد و حتی شرکت‌های چند ملیتی نیاز دارد تا در استراتژی‌های خود تجدید نظر کنند. (بیشتر…)


نوازندگان با آلات موسیقی خوراکی نشان دادند که چطور می‌توان با کمک فناوری یخچال ال‌جی ضایعات مواد غذایی را کاهش داد. (بیشتر…)


در راستای حمایت از حفظ میراث در روز جهانی محیط زیست، ال‌جی ۳۶۰ درجه شد (بیشتر…)


 

ال‌جی روز جهانی محیط زیست را با برگزاری کمپین‌های دوست‌دار محیط زیست جشن گرفت. (بیشتر…)